Arhiva jednostavne nabave

RADOVI NA UREĐENJU ULAZNO-IZLAZNE ZONE NA ODLAGALIŠTU OTPADA "DIKLO" (62-21-JN)
  • Objavljeno 2. kolovoza 2021. 14:38 h
  • Zadnja izmjena 26. kolovoza 2021.
  • Rok za dostavu 17. kolovoza 2021. - 12:00 h

Dokumentacija za nadmetanje

Za preuzimanje dokumentacije molimo popunite obrazac:

Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju bit će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama dokumentacije putem e-mail adrese navedene prilikom preuzimanja.

Monografija

“Zadar je lijep koliko je čist“

Recikliranjem jedne staklene boce uštedjet ćemo energiju potrebnu žarulji od 60W da svijetli 4 sata, računalu da radi 30 minuta, a televizoru 20 minuta.

Pročitaj više o edukaciji