Arhiva jednostavne nabave

REZERVNI DIJELOVI I SKLOPOVI ZA VOZILA MARKE "MERCEDES-BENZ" (14-UR-21)
  • Objavljeno 13. siječnja 2021. 11:16 h
  • Zadnja izmjena 10. veljače 2021.
  • Rok za dostavu 19. siječnja 2021. - 12:00 h

Dokumentacija za nadmetanje

Za preuzimanje dokumentacije molimo popunite obrazac:

Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju bit će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama dokumentacije putem e-mail adrese navedene prilikom preuzimanja.

Monografija

“Zadar je lijep koliko je čist“

Recikliranjem jedne staklene boce uštedjet ćemo energiju potrebnu žarulji od 60W da svijetli 4 sata, računalu da radi 30 minuta, a televizoru 20 minuta.

Pročitaj više o edukaciji