Arhiva jednostavne nabave

SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE, ODMAŠĆIVANJE I ODRŽAVANJE VOZILA I JPP-A (09-UR-20)
  • Objavljeno 12. lipnja 2020. 12:51 h
  • Zadnja izmjena 26. lipnja 2020.
  • Rok za dostavu 19. lipnja 2020. - 14:00 h

Dokumentacija za nadmetanje

Za preuzimanje dokumentacije molimo popunite obrazac:

Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju bit će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama dokumentacije putem e-mail adrese navedene prilikom preuzimanja.

Monografija

“Zadar je lijep koliko je čist“

Recikliranjem jedne staklene boce uštedjet ćemo energiju potrebnu žarulji od 60W da svijetli 4 sata, računalu da radi 30 minuta, a televizoru 20 minuta.

Pročitaj više o edukaciji