Arhiva jednostavne nabave

STRUČNE USLUGE IZRADE BILANCE OTPADA GRADA ZADRA (59-2-UU-20)
  • Objavljeno 26. studenog 2020. 13:21 h
  • Zadnja izmjena 4. prosinca 2020.
  • Rok za dostavu 3. prosinca 2020. - 13:00 h

Dokumentacija za nadmetanje

Za preuzimanje dokumentacije molimo popunite obrazac:

Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju bit će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama dokumentacije putem e-mail adrese navedene prilikom preuzimanja.

Monografija

“Zadar je lijep koliko je čist“

Recikliranjem jedne staklene boce uštedjet ćemo energiju potrebnu žarulji od 60W da svijetli 4 sata, računalu da radi 30 minuta, a televizoru 20 minuta.

Pročitaj više o edukaciji