Arhiva jednostavne nabave

USLUGA ANALIZE DEPONIJSKIH PLINOVA NA ODLAGALIŠTU OTPADA „DIKLO“.
  • Objavljeno 20. veljače 2019. 09:40 h
  • Zadnja izmjena 20. veljače 2019.
  • Rok za dostavu 25. veljače 2019. - 23:59 h

Dokumentacija za nadmetanje

Za preuzimanje dokumentacije molimo popunite obrazac:

Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju bit će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama dokumentacije putem e-mail adrese navedene prilikom preuzimanja.

Monografija

“Zadar je lijep koliko je čist“

Recikliranjem jedne staklene boce uštedjet ćemo energiju potrebnu žarulji od 60W da svijetli 4 sata, računalu da radi 30 minuta, a televizoru 20 minuta.

Pročitaj više o edukaciji