Arhiva jednostavne nabave

USLUGA BOJANJA OTVORENIH (2 KOM) I ZATVORENIH (11 KOM) METALNIH KONTEJNERA ZAPREMNINE 7 M3. ( 104-UU-19)
  • Objavljeno 22. listopada 2019. 12:48 h
  • Zadnja izmjena 4. studenog 2019.
  • Rok za dostavu 30. listopada 2019. - 14:00 h

Dokumentacija za nadmetanje

Za preuzimanje dokumentacije molimo popunite obrazac:

Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju bit će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama dokumentacije putem e-mail adrese navedene prilikom preuzimanja.

Monografija

“Zadar je lijep koliko je čist“

Recikliranjem jedne staklene boce uštedjet ćemo energiju potrebnu žarulji od 60W da svijetli 4 sata, računalu da radi 30 minuta, a televizoru 20 minuta.

Pročitaj više o edukaciji