Arhiva jednostavne nabave

USLUGA NAJMA RADNOG STROJA BULDOŽERA ZA POTREBE TEKUĆEG ODRŽAVANJA ODLAGALIŠTA OTPADA "DIKLO" (30-1-24-UU)
  • Objavljeno 11. siječnja 2024. 11:39 h
  • Zadnja izmjena 22. siječnja 2024.
  • Rok za dostavu 18. siječnja 2024. - 13:00 h

Dokumentacija za nadmetanje

Za preuzimanje dokumentacije molimo popunite obrazac:

Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju bit će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama dokumentacije putem e-mail adrese navedene prilikom preuzimanja.

Monografija

“Zadar je lijep koliko je čist“

Recikliranjem jedne staklene boce uštedjet ćemo energiju potrebnu žarulji od 60W da svijetli 4 sata, računalu da radi 30 minuta, a televizoru 20 minuta.

Pročitaj više o edukaciji