Arhiva jednostavne nabave

USLUGA POPRAVKA MOTORA NA VOZILU MARKE I TIPA „MITSUBISHI FUSO CANTER 7C15“, REG. OZNAKE ZD 621-FJ (109-UU-19)
  • Objavljeno 16. prosinca 2019. 14:45 h
  • Zadnja izmjena 20. prosinca 2019.
  • Rok za dostavu 20. prosinca 2019. - 14:00 h

Dokumentacija za nadmetanje

Za preuzimanje dokumentacije molimo popunite obrazac:

Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju bit će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama dokumentacije putem e-mail adrese navedene prilikom preuzimanja.

Monografija

“Zadar je lijep koliko je čist“

Recikliranjem jedne staklene boce uštedjet ćemo energiju potrebnu žarulji od 60W da svijetli 4 sata, računalu da radi 30 minuta, a televizoru 20 minuta.

Pročitaj više o edukaciji