Arhiva jednostavne nabave

USLUGA POPRAVKA NADOGRADNJE MARKE I TIPA "FAUN ROTOPRESS 516 E" NA VOZILU REG. OZNAKE ZD 345-FU (22-6-UU-20)
  • Objavljeno 8. lipnja 2020. 08:27 h
  • Zadnja izmjena 18. lipnja 2020.
  • Rok za dostavu 15. lipnja 2020. - 14:00 h

Dokumentacija za nadmetanje

Za preuzimanje dokumentacije molimo popunite obrazac:

Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju bit će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama dokumentacije putem e-mail adrese navedene prilikom preuzimanja.

Monografija

“Zadar je lijep koliko je čist“

Recikliranjem jedne staklene boce uštedjet ćemo energiju potrebnu žarulji od 60W da svijetli 4 sata, računalu da radi 30 minuta, a televizoru 20 minuta.

Pročitaj više o edukaciji