Arhiva jednostavne nabave

USLUGA POPRAVKA SUSTAVA AD-BLUE NA RADNOM STROJU ZA SABIJANJE OTPADA „KOMPAKTORU“ MARKE „BOMAG“ (22-1-22-UU)
  • Objavljeno 26. siječnja 2022. 09:52 h
  • Zadnja izmjena 2. veljače 2022.
  • Rok za dostavu 2. veljače 2022. - 09:00 h

Dokumentacija za nadmetanje

Za preuzimanje dokumentacije molimo popunite obrazac:

Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju bit će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama dokumentacije putem e-mail adrese navedene prilikom preuzimanja.

Monografija

“Zadar je lijep koliko je čist“

Recikliranjem jedne staklene boce uštedjet ćemo energiju potrebnu žarulji od 60W da svijetli 4 sata, računalu da radi 30 minuta, a televizoru 20 minuta.

Pročitaj više o edukaciji