Arhiva jednostavne nabave

USLUGA SERVISA, POPRAVAKA, ISPORUKE I UGRADNJE REZERVNIH DIJELOVA ZA DOSTAVNA VOZILA MARKE „VOLKSWAGEN“ (40-UU-22)
  • Objavljeno 24. veljače 2022. 11:29 h
  • Zadnja izmjena 4. ožujka 2022.
  • Rok za dostavu 3. ožujka 2022. - 10:00 h

Dokumentacija za nadmetanje

Za preuzimanje dokumentacije molimo popunite obrazac:

Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju bit će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama dokumentacije putem e-mail adrese navedene prilikom preuzimanja.

Monografija

“Zadar je lijep koliko je čist“

Recikliranjem jedne staklene boce uštedjet ćemo energiju potrebnu žarulji od 60W da svijetli 4 sata, računalu da radi 30 minuta, a televizoru 20 minuta.

Pročitaj više o edukaciji