Arhiva jednostavne nabave

USLUGA ZAMJENE SPOJKE I ZAMAŠNJAKA NA VOZILU MARKE I TIPA „MERCEDES“ AROCS 1827, REG. OZNAKE ZD 226-IR (95-UU-19)
  • Objavljeno 5. srpnja 2019. 14:09 h
  • Zadnja izmjena 5. srpnja 2019.
  • Rok za dostavu 11. srpnja 2019. - 14:00 h

Dokumentacija za nadmetanje

Za preuzimanje dokumentacije molimo popunite obrazac:

Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju bit će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama dokumentacije putem e-mail adrese navedene prilikom preuzimanja.

Monografija

“Zadar je lijep koliko je čist“

Recikliranjem jedne staklene boce uštedjet ćemo energiju potrebnu žarulji od 60W da svijetli 4 sata, računalu da radi 30 minuta, a televizoru 20 minuta.

Pročitaj više o edukaciji