Arhiva jednostavne nabave

USLUGE ANALIZE DEPONIJSKIH PLINOVA NA ODLAGALIŠTU OTPADA „DIKLO“ (69-UU-23)
  • Objavljeno 10. veljače 2023. 12:47 h
  • Zadnja izmjena 17. veljače 2023.
  • Rok za dostavu 17. veljače 2023. - 11:00 h

Dokumentacija za nadmetanje

Za preuzimanje dokumentacije molimo popunite obrazac:

Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju bit će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama dokumentacije putem e-mail adrese navedene prilikom preuzimanja.

Monografija

“Zadar je lijep koliko je čist“

Recikliranjem jedne staklene boce uštedjet ćemo energiju potrebnu žarulji od 60W da svijetli 4 sata, računalu da radi 30 minuta, a televizoru 20 minuta.

Pročitaj više o edukaciji