Arhiva jednostavne nabave

USLUGE ANALIZE DEPONIJSKIH PLINOVA NA ODLAGALIŠTU OTPADA „DIKLO“ (69-UU-24)
  • Objavljeno 13. veljače 2024. 13:15 h
  • Zadnja izmjena 4. ožujka 2024.
  • Rok za dostavu 20. veljače 2024. - 08:00 h

Dokumentacija za nadmetanje

Za preuzimanje dokumentacije molimo popunite obrazac:

Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju bit će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama dokumentacije putem e-mail adrese navedene prilikom preuzimanja.

Monografija

“Zadar je lijep koliko je čist“

Recikliranjem jedne staklene boce uštedjet ćemo energiju potrebnu žarulji od 60W da svijetli 4 sata, računalu da radi 30 minuta, a televizoru 20 minuta.

Pročitaj više o edukaciji