Arhiva jednostavne nabave

USLUGE DIGITALIZACIJE VOZNOG PARKA, AUTOMATSKO DALJINSKO PREUZIMANJE PODATAKA S DIGITALNIH OPTIČKIH KARTICA I DIGITALNIH UREĐAJA U VOZILU, NAJAM OPREME, ODRŽAVANJE OPREME I ZAKONSKO ISPITIVANJE TAHOGRAFA I OGRANIČAVAČA BRZINE
  • Objavljeno 31. kolovoza 2018. 14:07 h
  • Zadnja izmjena 26. rujna 2018.
  • Rok za dostavu 14. rujna 2018. - 12:00 h

Dokumentacija za nadmetanje

Za preuzimanje dokumentacije molimo popunite obrazac:

Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju bit će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama dokumentacije putem e-mail adrese navedene prilikom preuzimanja.

Monografija

“Zadar je lijep koliko je čist“

Recikliranjem jedne staklene boce uštedjet ćemo energiju potrebnu žarulji od 60W da svijetli 4 sata, računalu da radi 30 minuta, a televizoru 20 minuta.

Pročitaj više o edukaciji