Arhiva jednostavne nabave

USLUGE KOORDINIRANJA USLUGAMA OGLAŠAVANJA OBAVIJESTI I OBJAVA NA INTERNETSKIM PORTALIMA ZADARSKE ŽUPANIJE (31-20-JN)
  • Objavljeno 29. siječnja 2020. 12:17 h
  • Zadnja izmjena 20. veljače 2020.
  • Rok za dostavu 18. veljače 2020. - 13:00 h

Dokumentacija za nadmetanje

Za preuzimanje dokumentacije molimo popunite obrazac:

Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju bit će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama dokumentacije putem e-mail adrese navedene prilikom preuzimanja.

Monografija

“Zadar je lijep koliko je čist“

Recikliranjem jedne staklene boce uštedjet ćemo energiju potrebnu žarulji od 60W da svijetli 4 sata, računalu da radi 30 minuta, a televizoru 20 minuta.

Pročitaj više o edukaciji