Arhiva jednostavne nabave

USLUGE OBVEZATNE PREVENTIVNE DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE U UPRAVNOJ ZGRADI DRUŠTVA TE NA TRANSFER STANICAMA ZA PRIKUPLJANJE OTPADA KOJE SE NALAZE NA OTOCIMA (62-UU-20)
  • Objavljeno 10. siječnja 2020. 15:39 h
  • Zadnja izmjena 6. veljače 2020.
  • Rok za dostavu 16. siječnja 2020. - 09:00 h

Dokumentacija za nadmetanje

Za preuzimanje dokumentacije molimo popunite obrazac:

Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju bit će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama dokumentacije putem e-mail adrese navedene prilikom preuzimanja.

Monografija

“Zadar je lijep koliko je čist“

Recikliranjem jedne staklene boce uštedjet ćemo energiju potrebnu žarulji od 60W da svijetli 4 sata, računalu da radi 30 minuta, a televizoru 20 minuta.

Pročitaj više o edukaciji