Arhiva jednostavne nabave

USLUGE OBVEZATNE PREVENTIVNE DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE U UPRAVNOJ ZGRADI DRUŠTVA TE NA TRANSFER STANICAMA ZA PRIKUPLJANJE OTPADA KOJE SE NALAZE NA OTOCIMA (71-UU-24)
  • Objavljeno 30. siječnja 2024. 15:05 h
  • Zadnja izmjena 29. veljače 2024.
  • Rok za dostavu 7. veljače 2024. - 13:00 h

Dokumentacija za nadmetanje

Za preuzimanje dokumentacije molimo popunite obrazac:

Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju bit će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama dokumentacije putem e-mail adrese navedene prilikom preuzimanja.

Monografija

“Zadar je lijep koliko je čist“

Recikliranjem jedne staklene boce uštedjet ćemo energiju potrebnu žarulji od 60W da svijetli 4 sata, računalu da radi 30 minuta, a televizoru 20 minuta.

Pročitaj više o edukaciji