Arhiva jednostavne nabave

USLUGE POPRAVKA AUTOSMEĆARKE MARKE I TIPA „MAN“18.280, REG. OZNAKE ZD 121-EM
  • Objavljeno 12. ožujka 2019. 11:47 h
  • Zadnja izmjena 12. ožujka 2019.
  • Rok za dostavu 18. ožujka 2019. - 23:59 h

Dokumentacija za nadmetanje

Za preuzimanje dokumentacije molimo popunite obrazac:

Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju bit će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama dokumentacije putem e-mail adrese navedene prilikom preuzimanja.

Monografija

“Zadar je lijep koliko je čist“

Recikliranjem jedne staklene boce uštedjet ćemo energiju potrebnu žarulji od 60W da svijetli 4 sata, računalu da radi 30 minuta, a televizoru 20 minuta.

Pročitaj više o edukaciji