Arhiva jednostavne nabave

USLUGE PREUZIMANJA ODVOJENO PRIKUPLJENOG TEKSTILA (KB 20 01 11) IZ RECIKLAŽNIH DVORIŠTA TE IZ MOBILNIH RECIKLAŽNIH DVORIŠTA U OKVIRU JAVNE USLUGE (39-22-JN)
  • Objavljeno 30. rujna 2022. 14:00 h
  • Zadnja izmjena 27. listopada 2022.
  • Rok za dostavu 14. listopada 2022. - 13:00 h

Dokumentacija za nadmetanje

Za preuzimanje dokumentacije molimo popunite obrazac:

Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju bit će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama dokumentacije putem e-mail adrese navedene prilikom preuzimanja.

Monografija

“Zadar je lijep koliko je čist“

Recikliranjem jedne staklene boce uštedjet ćemo energiju potrebnu žarulji od 60W da svijetli 4 sata, računalu da radi 30 minuta, a televizoru 20 minuta.

Pročitaj više o edukaciji