Arhiva jednostavne nabave

USLUGE PRIJEVOZA VOZILA I RADNIH STROJEVA NAJVEĆE DOPUŠTENE MASE DO 3,5 T (28-UU-22)
  • Objavljeno 6. travnja 2022. 14:32 h
  • Zadnja izmjena 19. travnja 2022.
  • Rok za dostavu 13. travnja 2022. - 10:00 h

Dokumentacija za nadmetanje

Za preuzimanje dokumentacije molimo popunite obrazac:

Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju bit će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama dokumentacije putem e-mail adrese navedene prilikom preuzimanja.

Monografija

“Zadar je lijep koliko je čist“

Recikliranjem jedne staklene boce uštedjet ćemo energiju potrebnu žarulji od 60W da svijetli 4 sata, računalu da radi 30 minuta, a televizoru 20 minuta.

Pročitaj više o edukaciji