Arhiva jednostavne nabave

USLUGE REVIZIJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA DRUŠTVA ZA POSLOVNU 2022. GODINU (64-UU-22)
  • Objavljeno 14. rujna 2022. 09:53 h
  • Zadnja izmjena 4. listopada 2022.
  • Rok za dostavu 22. rujna 2022. - 13:00 h

Dokumentacija za nadmetanje

Za preuzimanje dokumentacije molimo popunite obrazac:

Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju bit će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama dokumentacije putem e-mail adrese navedene prilikom preuzimanja.

Monografija

“Zadar je lijep koliko je čist“

Recikliranjem jedne staklene boce uštedjet ćemo energiju potrebnu žarulji od 60W da svijetli 4 sata, računalu da radi 30 minuta, a televizoru 20 minuta.

Pročitaj više o edukaciji