Arhiva jednostavne nabave

USLUGE SERVISA, POPRAVKA, ISPORUKE I UGRADNJE REZERVNIH DIJELOVA RADNIH STROJEVA (49-UU-23)
  • Objavljeno 31. siječnja 2023. 13:41 h
  • Zadnja izmjena 7. veljače 2023.
  • Rok za dostavu 6. veljače 2023. - 10:00 h

Dokumentacija za nadmetanje

Za preuzimanje dokumentacije molimo popunite obrazac:

Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju bit će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama dokumentacije putem e-mail adrese navedene prilikom preuzimanja.

Monografija

“Zadar je lijep koliko je čist“

Recikliranjem jedne staklene boce uštedjet ćemo energiju potrebnu žarulji od 60W da svijetli 4 sata, računalu da radi 30 minuta, a televizoru 20 minuta.

Pročitaj više o edukaciji