Arhiva jednostavne nabave

USLUGE SERVISA, POPRAVKA, ISPORUKE I UGRADNJE REZERVNIH DIJELOVA ZA RADNI STROJ ZA SABIJANJE OTPADA „KOMPAKTOR“ MARKE „TANA“ (52-UU-23)
  • Objavljeno 2. ožujka 2023. 14:30 h
  • Zadnja izmjena 13. ožujka 2023.
  • Rok za dostavu 10. ožujka 2023. - 11:00 h

Dokumentacija za nadmetanje

Za preuzimanje dokumentacije molimo popunite obrazac:

Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju bit će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama dokumentacije putem e-mail adrese navedene prilikom preuzimanja.

Monografija

“Zadar je lijep koliko je čist“

Recikliranjem jedne staklene boce uštedjet ćemo energiju potrebnu žarulji od 60W da svijetli 4 sata, računalu da radi 30 minuta, a televizoru 20 minuta.

Pročitaj više o edukaciji