Arhiva jednostavne nabave

USLUGE SERVISA, POPRAVKA, ISPORUKE I UGRADNJE REZERVNIH DIJELOVA ZA VOZILA MARKE "MERCEDES-BENZ" (17-20-JN)
  • Objavljeno 2. listopada 2020. 09:59 h
  • Zadnja izmjena 21. listopada 2020.
  • Rok za dostavu 15. listopada 2020. - 12:00 h

Dokumentacija za nadmetanje

Za preuzimanje dokumentacije molimo popunite obrazac:

Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju bit će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama dokumentacije putem e-mail adrese navedene prilikom preuzimanja.

Monografija

“Zadar je lijep koliko je čist“

Recikliranjem jedne staklene boce uštedjet ćemo energiju potrebnu žarulji od 60W da svijetli 4 sata, računalu da radi 30 minuta, a televizoru 20 minuta.

Pročitaj više o edukaciji