Arhiva javne nabave

NABAVA AUTO GUMA (TERETNI, TRAKTORSKI I OSOBNI PROGRAM) (05-22-MV)

Naručitelj Čistoća d.o.o., Zadar je pokrenuo otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom za razdoblje od dvije godine za predmet nabave: Nabava auto guma (teretni, traktorski i osobni program), evidencijski broj nabave: 05-22-MV.

Obavijest o nadmetanju objavljena je 28. ožujka 2022. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2022/S 0F2-0012075.

  • Objavljeno 28. ožujka 2022. 07:29 h
  • Zadnja izmjena 28. ožujka 2022.
  • Rok za dostavu 15. travnja 2022. - 12:00 h

Monografija

“Zadar je lijep koliko je čist“

Recikliranjem jedne staklene boce uštedjet ćemo energiju potrebnu žarulji od 60W da svijetli 4 sata, računalu da radi 30 minuta, a televizoru 20 minuta.

Pročitaj više o edukaciji