Arhiva javne nabave

NABAVA ELEKTROMEHANIČKOG KOMPOSTERA (1 KPL) ZA POTREBE PROJEKTA „NETWAP-NETwork of small „in situ“ Waste Prevention and management initiatives“ (57-20-MV)

Naručitelj Čistoća d.o.o., Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za predmet nabave: Nabava elektromehaničkog kompostera (1 kpl) za potrebe projekta "NETWAP-NETwork of small "in situ" Waste Prevention and management initiatives", evidencijski broj nabave: 57-20-MV.

Obavijest o nadmetanju objavljena je 14. travnja 2020. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2020/S 0F2-0014395.

  • Objavljeno 16. travnja 2020. 08:46 h
  • Zadnja izmjena 16. travnja 2020.
  • Rok za dostavu 11. svibnja 2020. - 12:00 h

Monografija

“Zadar je lijep koliko je čist“

Recikliranjem jedne staklene boce uštedjet ćemo energiju potrebnu žarulji od 60W da svijetli 4 sata, računalu da radi 30 minuta, a televizoru 20 minuta.

Pročitaj više o edukaciji