Arhiva javne nabave

NABAVA KONTEJNERA ZA MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD NA NOŽNI POGON ZAPREMNINE 1100 LITARA (350 KOM) (50-23-MV)

Naručitelj Čistoća d.o.o., Zadar je pokrenuo otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za predmet nabave: Nabava kontejnera za miješani komunalni otpad na nožni pogon zapremnine 1100 litara (350 kom), evidencijski broj nabave: 50-23-MV.

Obavijest o nadmetanju objavljena je 31. ožujka 2023. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2023/S 0F2-0013547.

  • Objavljeno 31. ožujka 2023. 07:43 h
  • Zadnja izmjena 31. ožujka 2023.
  • Rok za dostavu 20. travnja 2023. - 12:00 h

Monografija

“Zadar je lijep koliko je čist“

Recikliranjem jedne staklene boce uštedjet ćemo energiju potrebnu žarulji od 60W da svijetli 4 sata, računalu da radi 30 minuta, a televizoru 20 minuta.

Pročitaj više o edukaciji