Arhiva javne nabave

NABAVA KONTEJNERA ZA MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD NA NOŽNI POGON ZAPREMNINE 1100 LITARA (56-22-MV)

Naručitelj Čistoća d.o.o., Zadar je pokrenuo otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za predmet nabave: Nabava kontejnera za miješani komunalni otpad na nožni pogon zapremnine 1100 litara, evidencijski broj nabave: 56-22-MV.

Obavijest o nadmetanju objavljena je 27. travnja 2022. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2022/S 0F2-0017148.

  • Objavljeno 27. travnja 2022. 07:20 h
  • Zadnja izmjena 27. travnja 2022.
  • Rok za dostavu 17. svibnja 2022. - 12:00 h

Monografija

“Zadar je lijep koliko je čist“

Recikliranjem jedne staklene boce uštedjet ćemo energiju potrebnu žarulji od 60W da svijetli 4 sata, računalu da radi 30 minuta, a televizoru 20 minuta.

Pročitaj više o edukaciji