Arhiva javne nabave

NABAVA KONTEJNERA ZA MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD ZAPREMNINE 1100 LITARA I KONTEJNERA ZA PAPIR I KARTON ZAPREMNINE 1100 LITARA (39-20-MV)

Naručitelj Čistoća d.o.o., Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom za razdoblje od dvije godine za predmet nabave: Nabava kontejnera za miješani komunalni otpad zapremnine 1100 litara i kontejnera za papir i karton zapremnine 1100 litara, evidencijski broj nabave: 39-20-MV.

Obavijest o nadmetanju objavljena je 17. siječnja 2020. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2020/S 0F2-0002002.

  • Objavljeno 20. siječnja 2020. 14:26 h
  • Zadnja izmjena 13. veljače 2020.
  • Rok za dostavu 6. veljače 2020. - 12:00 h

Monografija

“Zadar je lijep koliko je čist“

Recikliranjem jedne staklene boce uštedjet ćemo energiju potrebnu žarulji od 60W da svijetli 4 sata, računalu da radi 30 minuta, a televizoru 20 minuta.

Pročitaj više o edukaciji