Arhiva javne nabave

NABAVA NAFTNIH DERIVATA (03-21-VV)

Naručitelj Čistoća d.o.o. Zadar je pokrenuo otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti za predmet nabave: Nabava naftnih derivata, evidencijski broj nabave: 03-21-VV.

Obavijest o nadmetanju objavljena je 06. kolovoza 2021. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2021/S 151-399875.

  • Objavljeno 6. kolovoza 2021. 08:32 h
  • Zadnja izmjena 6. kolovoza 2021.
  • Rok za dostavu 10. rujna 2021. - 12:00 h

Monografija

“Zadar je lijep koliko je čist“

Recikliranjem jedne staklene boce uštedjet ćemo energiju potrebnu žarulji od 60W da svijetli 4 sata, računalu da radi 30 minuta, a televizoru 20 minuta.

Pročitaj više o edukaciji