Arhiva javne nabave

NABAVA ORIGINALNIH REZERVNIH DIJELOVA I SKLOPOVA ZA VOZILA MARKE „MAN“ ILI „JEDNAKOVRIJEDNO“ (12-19-MV)

  • Objavljeno 11. ožujka 2019. 11:35 h
  • Zadnja izmjena 3. travnja 2019.
  • Rok za dostavu 29. ožujka 2019. - 12:00 h

Monografija

“Zadar je lijep koliko je čist“

Recikliranjem jedne staklene boce uštedjet ćemo energiju potrebnu žarulji od 60W da svijetli 4 sata, računalu da radi 30 minuta, a televizoru 20 minuta.

Pročitaj više o edukaciji