Arhiva javne nabave

NABAVA ORIGINALNIH REZERVNIH DIJELOVA I SKLOPOVA ZA VOZILA MARKE „MAN“ ILI „JEDNAKOVRIJEDNO“ (12-23-MV)

Naručitelj Čistoća d.o.o., Zadar je pokrenuo otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom za razdoblje od dvije godine za predmet nabave: Nabava originalnih rezervnih dijelova i sklopova za vozila marke "MAN" ili "jednakovrijedno", evidencijski broj nabave: 12-23-MV.

Obavijest o nadmetanju objavljena je 24. siječnja 2023. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2023/S 0F2-0003146.

  • Objavljeno 24. siječnja 2023. 07:42 h
  • Zadnja izmjena 24. siječnja 2023.
  • Rok za dostavu 14. veljače 2023. - 12:00 h

Monografija

“Zadar je lijep koliko je čist“

Recikliranjem jedne staklene boce uštedjet ćemo energiju potrebnu žarulji od 60W da svijetli 4 sata, računalu da radi 30 minuta, a televizoru 20 minuta.

Pročitaj više o edukaciji