Arhiva javne nabave

NABAVA ORIGINALNIH REZERVNIH DIJELOVA I SKLOPOVA ZA VOZILA MARKE „MAN“ ILI „JEDNAKOVRIJEDNO“ (13-21-MV)

Naručitelj Čistoća d.o.o. Zadar je pokrenuo otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom za razdoblje od dvije godine za predmet nabave: Nabava originalnih rezervnih dijelova i sklopova za vozila marke "MAN" ili "jednakovrijedno", evidencijski broj nabave: 13-21-MV.

Obavijest o nadmetanju objavljena je 22. travnja 2021. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2021/S 0F2-0015759.

  • Objavljeno 22. travnja 2021. 08:00 h
  • Zadnja izmjena 22. travnja 2021.
  • Rok za dostavu 12. svibnja 2021. - 12:00 h

Monografija

“Zadar je lijep koliko je čist“

Recikliranjem jedne staklene boce uštedjet ćemo energiju potrebnu žarulji od 60W da svijetli 4 sata, računalu da radi 30 minuta, a televizoru 20 minuta.

Pročitaj više o edukaciji