Arhiva javne nabave

NABAVA POSUDA ZA MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD VOLUMENA 120 I 240 LITARA (11-23-VV)

Naručitelj Čistoća d.o.o., Zadar je pokrenuo otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti za predmet nabave: Nabava posuda za miješani komunalni otpad volumena 120 i 240 litara, evidencijski broj nabave: 11-23-VV.

Obavijest o nadmetanju objavljena je 07. travnja 2023. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2023/S 0F2-0014523.

  • Objavljeno 7. travnja 2023. 07:27 h
  • Zadnja izmjena 7. travnja 2023.
  • Rok za dostavu 15. svibnja 2023. - 12:00 h

Monografija

“Zadar je lijep koliko je čist“

Recikliranjem jedne staklene boce uštedjet ćemo energiju potrebnu žarulji od 60W da svijetli 4 sata, računalu da radi 30 minuta, a televizoru 20 minuta.

Pročitaj više o edukaciji