Arhiva javne nabave

NABAVA POSUDA ZA OTPATKE VOLUMENA 120 I 240 LITARA ZA MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD (47-19-MV)

  • Objavljeno 11. rujna 2019. 07:56 h
  • Zadnja izmjena 4. listopada 2019.
  • Rok za dostavu 27. rujna 2019. - 12:00 h

Monografija

“Zadar je lijep koliko je čist“

Recikliranjem jedne staklene boce uštedjet ćemo energiju potrebnu žarulji od 60W da svijetli 4 sata, računalu da radi 30 minuta, a televizoru 20 minuta.

Pročitaj više o edukaciji