Arhiva javne nabave

NABAVA PRESS KONTEJNERA ZAPREMNINE 10 m3 I 20 m3 (44-21-MV)

Naručitelj Čistoća d.o.o. Zadar je pokrenuo otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za predmet nabave: Nabava press kontejnera zapremnine 10 m³ i 20 m³, evidencijski broj nabave: 44-21-MV.

Obavijest o nadmetanju objavljena je 31. svibnja 2021. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2021/S 0F2-0020924.

  • Objavljeno 1. lipnja 2021. 08:07 h
  • Zadnja izmjena 1. lipnja 2021.
  • Rok za dostavu 21. lipnja 2021. - 13:00 h

Monografija

“Zadar je lijep koliko je čist“

Recikliranjem jedne staklene boce uštedjet ćemo energiju potrebnu žarulji od 60W da svijetli 4 sata, računalu da radi 30 minuta, a televizoru 20 minuta.

Pročitaj više o edukaciji