Arhiva javne nabave

NABAVA RABLJENOG BULDOŽERA (1 KOM) (50-20-MV)

Naručitelj Čistoća d.o.o. Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za predmet nabave: Nabava rabljenog buldožera (1 kom), evidencijski broj nabave: 50-20-MV.

Obavijest o nadmetanju objavljena je 23. listopada 2020. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave po brojem 2020/S 0F2-0038443.

  • Objavljeno 23. listopada 2020. 15:24 h
  • Zadnja izmjena 23. listopada 2020.
  • Rok za dostavu 12. studenog 2020. - 12:00 h

Monografija

“Zadar je lijep koliko je čist“

Recikliranjem jedne staklene boce uštedjet ćemo energiju potrebnu žarulji od 60W da svijetli 4 sata, računalu da radi 30 minuta, a televizoru 20 minuta.

Pročitaj više o edukaciji