Arhiva javne nabave

NABAVA RFID TRANSPONDERA (ČIPOVA) ZA EVIDENCIJU PRAŽNJENJA POSUDA (32000 KOM) (07-20-MV)

Naručitelj Čistoća d.o.o., Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za predmet nabave: Nabava RFID transpondera (čipova) za evidenciju pražnjenja posuda (32000 kom), evidencijski broj nabave: 07-20-MV.

Obavijest o nadmetanju objavljena je 23. siječnja 2020. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2020/S 0F2-0003058.

  • Objavljeno 23. siječnja 2020. 07:38 h
  • Zadnja izmjena 13. veljače 2020.
  • Rok za dostavu 12. veljače 2020. - 12:00 h

Monografija

“Zadar je lijep koliko je čist“

Recikliranjem jedne staklene boce uštedjet ćemo energiju potrebnu žarulji od 60W da svijetli 4 sata, računalu da radi 30 minuta, a televizoru 20 minuta.

Pročitaj više o edukaciji