Arhiva javne nabave

NABAVA SPECIJALNOG VOZILA „AUTOPODIZAČ“ NAJVEĆE DOPUŠTENE MASE 18 TONA (1 KOM) PUTEM FINANCIJSKOG LEASINGA (72-22-MV)

Naručitelj Čistoća d.o.o., Zadar je pokrenuo otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za predmet nabave: Nabava specijalnog vozila „autopodizač” najveće dopuštene mase 18 tona (1 kom) putem financijskog leasinga, evidencijski broj nabave: 72-22-MV.

Obavijest o nadmetanju objavljena je 20. rujna 2022. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2022/S 0F2-0037002.

  • Objavljeno 20. rujna 2022. 07:27 h
  • Zadnja izmjena 6. listopada 2022.
  • Rok za dostavu 17. listopada 2022. - 13:00 h

Monografija

“Zadar je lijep koliko je čist“

Recikliranjem jedne staklene boce uštedjet ćemo energiju potrebnu žarulji od 60W da svijetli 4 sata, računalu da radi 30 minuta, a televizoru 20 minuta.

Pročitaj više o edukaciji