Arhiva javne nabave

NABAVA SPECIJALNOG VOZILA AUTOPODIZAČ NAJVEĆE DOPUŠTENE MASE DO 18 tona (1 KOM) (43-21-MV)

Naručitelj Čistoća d.o.o. Zadar je pokrenuo otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za predmet nabave: Nabava specijalnog vozila autopodizač najveće dopuštene mase do 18 tona (1 kom), evidencijski broj nabave: 43-21-MV.

Obavijest o nadmetanju objavljena je 25. veljače 2021. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2021/S 0F2-0007930.

  • Objavljeno 25. veljače 2021. 00:00 h
  • Zadnja izmjena 25. veljače 2021.
  • Rok za dostavu 18. ožujka 2021. - 12:00 h

Monografija

“Zadar je lijep koliko je čist“

Recikliranjem jedne staklene boce uštedjet ćemo energiju potrebnu žarulji od 60W da svijetli 4 sata, računalu da radi 30 minuta, a televizoru 20 minuta.

Pročitaj više o edukaciji