Arhiva javne nabave

NABAVA SPECIJALNOG VOZILA KIPER S UGRAĐENOM DIZALICOM ZA PRIKUPLJANJE I PRIJEVOZ GLOMAZNOG OTPADA NAJVEĆE DOPUŠTENE MASE DO 12 TONA (1 KOM) (46-21-MV)

Naručitelj Čistoća d.o.o. Zadar je pokrenuo otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za predmet nabave: Nabava specijalnog vozila kiper s ugrađenom dizalicom za prikupljanje i prijevoz glomaznog otpada najveće dopuštene mase do 12 tona (1 kom), evidencijski broj nabave: 46-21-MV.

Obavijest o nadmetanju objavljena je 29. srpnja 2021. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2021/S 0F2-0028378.

  • Objavljeno 30. srpnja 2021. 07:24 h
  • Zadnja izmjena 30. srpnja 2021.
  • Rok za dostavu 23. kolovoza 2021. - 12:00 h

Monografija

“Zadar je lijep koliko je čist“

Recikliranjem jedne staklene boce uštedjet ćemo energiju potrebnu žarulji od 60W da svijetli 4 sata, računalu da radi 30 minuta, a televizoru 20 minuta.

Pročitaj više o edukaciji