Arhiva javne nabave

NABAVA SPECIJALNOG VOZILA NAVLAKAČ KONTEJNERA NAJVEĆE DOPUŠTENE MASE 26 TONA (1 KOM) PUTEM FINANCIJSKOG LEASINGA (47-23-MV)

Naručitelj Čistoća d.o.o., Zadar je pokrenuo otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za predmet nabave: Nabava specijalnog vozila navlakač kontejnera najveće dopuštene mase 26 tona (1 kom) putem financijskog leasinga, evidencijski broj nabave: 47-23-MV.

Obavijest o nadmetanju objavljena je 19. lipnja 2023. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2023/S 0F2-0025746.

  • Objavljeno 19. lipnja 2023. 07:18 h
  • Zadnja izmjena 19. lipnja 2023.
  • Rok za dostavu 10. srpnja 2023. - 12:00 h

Monografija

“Zadar je lijep koliko je čist“

Recikliranjem jedne staklene boce uštedjet ćemo energiju potrebnu žarulji od 60W da svijetli 4 sata, računalu da radi 30 minuta, a televizoru 20 minuta.

Pročitaj više o edukaciji