Arhiva javne nabave

NABAVA SPECIJALNOG VOZILA ZA PRANJE JAVNO-PROMETNIH POVRŠINA NAJVEĆE DOPUŠTENE MASE 6 TONA (1 KOM) PUTEM FINANCIJSKOG LEASINGA (50-22-MV)

Naručitelj Čistoća d.o.o., Zadar je pokrenuo otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za predmet nabave: Nabava specijalnog vozila za pranje javno-prometnih površina najveće dopuštene mase 6 tona (1 kom) putem financijskog leasinga, evidencijski broj nabave: 50-22-MV.

Obavijest o nadmetanju objavljena je 03. ožujka 2022. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2022/S 0F2-0008482.

  • Objavljeno 3. ožujka 2022. 07:36 h
  • Zadnja izmjena 3. ožujka 2022.
  • Rok za dostavu 23. ožujka 2022. - 12:00 h

Monografija

“Zadar je lijep koliko je čist“

Recikliranjem jedne staklene boce uštedjet ćemo energiju potrebnu žarulji od 60W da svijetli 4 sata, računalu da radi 30 minuta, a televizoru 20 minuta.

Pročitaj više o edukaciji