Arhiva javne nabave

NABAVA SPECIJALNOG VOZILA ZA SAKUPLJANJE, SABIJANJE I PRIJEVOZ KOMUNALNOG OTPADA SA POTISNOM PLOČOM ZAPREMNINE SPREMNIKA 16 m³ (1 KOM) PUTEM FINANCIJSKOG LEASINGA (71-22-VV)

Naručitelj Čistoća d.o.o., Zadar je pokrenuo otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti za predmet nabave: Nabava specijalnog vozila za sakupljanje, sabijanje i prijevoz komunalnog otpada sa potisnom pločom zapremnine spremnika 16 m³ (1 kom) putem financijskog leasinga, evidencijski broj nabave: 71-22-VV.

Obavijest o nadmetanju objavljena je 27. lipnja 2022. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2022/S 0F2-0024856.

  • Objavljeno 27. lipnja 2022. 07:07 h
  • Zadnja izmjena 27. lipnja 2022.
  • Rok za dostavu 29. srpnja 2022. - 12:00 h

Monografija

“Zadar je lijep koliko je čist“

Recikliranjem jedne staklene boce uštedjet ćemo energiju potrebnu žarulji od 60W da svijetli 4 sata, računalu da radi 30 minuta, a televizoru 20 minuta.

Pročitaj više o edukaciji