Arhiva javne nabave

NABAVA SPREMNIKA ZA JAVNO-PROMETNE POVRŠINE S UGRAĐENOM PREŠOM (5 KOM) (75-22-MV)

Naručitelj Čistoća d.o.o., Zadar je pokrenuo otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za predmet nabave: Nabava spremnika za javno-prometne površine s ugrađenom prešom (5 kom), evidencijski broj nabave: 75-22-MV.

Obavijest o nadmetanju objavljena je 13. listopada 2022. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2022/S 0F2-0040324.

  • Objavljeno 13. listopada 2022. 07:36 h
  • Zadnja izmjena 13. listopada 2022.
  • Rok za dostavu 2. studenog 2022. - 12:00 h

Monografija

“Zadar je lijep koliko je čist“

Recikliranjem jedne staklene boce uštedjet ćemo energiju potrebnu žarulji od 60W da svijetli 4 sata, računalu da radi 30 minuta, a televizoru 20 minuta.

Pročitaj više o edukaciji