Arhiva javne nabave

NABAVA UREDSKOG I INFORMATIČKOG POTROŠNOG MATERIJALA I TISKANICA (06-21-MV)

Naručitelj Čistoća d.o.o. Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom za razdoblje od dvije godine za predmet nabave: Nabava uredskog i informatičkog potrošnog materijala i tiskanica, evidencijski broj nabave: 06-21-MV.

Obavijest o nadmetanju objavljena je 18. kolovoza 2021. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2021/S 0F2-0030512.

  • Objavljeno 18. kolovoza 2021. 07:34 h
  • Zadnja izmjena 18. kolovoza 2021.
  • Rok za dostavu 9. rujna 2021. - 12:00 h

Monografija

“Zadar je lijep koliko je čist“

Recikliranjem jedne staklene boce uštedjet ćemo energiju potrebnu žarulji od 60W da svijetli 4 sata, računalu da radi 30 minuta, a televizoru 20 minuta.

Pročitaj više o edukaciji