Arhiva javne nabave

NABAVA VOZILA ZA SAKUPLJANJE GLOMAZNOG OTPADA NAJVEĆE DOPUŠTENE MASE DO 3,5 TONE (1 KOM) (61-22-MV)

Naručitelj Čistoća d.o.o., Zadar je pokrenuo otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za predmet nabave: Nabava vozila za sakupljanje glomaznog otpada najveće dopuštene mase do 3,5 tone (1 kom), evidencijski broj nabave: 61-22-MV.

Obavijest o nadmetanju objavljena je 05. svibnja 2022. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2022/S 0F2-0018642.

  • Objavljeno 5. svibnja 2022. 07:48 h
  • Zadnja izmjena 24. svibnja 2022.
  • Rok za dostavu 3. lipnja 2022. - 12:00 h

Monografija

“Zadar je lijep koliko je čist“

Recikliranjem jedne staklene boce uštedjet ćemo energiju potrebnu žarulji od 60W da svijetli 4 sata, računalu da radi 30 minuta, a televizoru 20 minuta.

Pročitaj više o edukaciji