Arhiva javne nabave

NABAVA VREĆICA ZA ODVOJENO SAKUPLJANJE OTPADA (ZA PAPIR, ZA PLASTIČNU NEPOVRATNU VIŠESLOJNU AMBALAŽU I ZA BIORAZGRADIVI OTPAD) (01-21-MV)

Naručitelj Čistoća d.o.o. Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za predmet nabave: Nabava vrećica za odvojeno sakupljanje otpada (za papir, za plastičnu nepovratnu višeslojnu ambalažu i za biorazgradivi otpad), evidencijski broj nabave: 01-21-MV.

Obavijest o nadmetanju objavljena je 29. rujna 2021. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2021/S 0F2-0034849.

  • Objavljeno 29. rujna 2021. 08:06 h
  • Zadnja izmjena 29. rujna 2021.
  • Rok za dostavu 19. listopada 2021. - 12:00 h

Monografija

“Zadar je lijep koliko je čist“

Recikliranjem jedne staklene boce uštedjet ćemo energiju potrebnu žarulji od 60W da svijetli 4 sata, računalu da radi 30 minuta, a televizoru 20 minuta.

Pročitaj više o edukaciji