Arhiva javne nabave

NABAVA ZAŠTITNE OPREME, RADNE ODJEĆE I ZAŠTITNIH RUKAVICA (08-21-MV)

Naručitelj Čistoća d.o.o. Zadar je pokrenuo otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom za razdoblje od dvije godine za predmet nabave: Nabava zaštitne opreme, radne odjeće i zaštitnih rukavica, evidencijski broj nabave: 08-21-MV.

Obavijest o nadmetanju objavljena je 02. ožujka 2021. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2021/S 0F2-0008602.

 

  • Objavljeno 2. ožujka 2021. 00:00 h
  • Zadnja izmjena 19. ožujka 2021.
  • Rok za dostavu 30. ožujka 2021. - 12:00 h

Monografija

“Zadar je lijep koliko je čist“

Recikliranjem jedne staklene boce uštedjet ćemo energiju potrebnu žarulji od 60W da svijetli 4 sata, računalu da radi 30 minuta, a televizoru 20 minuta.

Pročitaj više o edukaciji